about okinawa goju-ryu karate-do kyokai (O.G.K.K.)
executives   |  honbu dojo


okinawa goju ryu karate do kyokai
from april 29th 2004

 


Honorary president
 


Iha Koshin
 


President
 


Hichiya Yoshio
 


Vice-president


Minei Nanko,
Arakaki Ryosei,
Teruya Koei
 


Director
 


Kinjo Shinkichi
 


Vice director


Kikugawa Masanari,
Chinen Shinzo,
Muramatsu Shinko,
Matayoshi Tadashi,
Okuma Yusho
 


Secretary
 


Koki Gensei
 


Vice secretary


Kanehama Masao,
Takara Seigo,
Kadekaru Toru,
Takenishi Masatoshi
 


Tresourer
 


Toguchi Seiken
 


Vice tresourer
 


Takara Seigo