jundokan honbu dojo  |  eiichi miyazato  |  biography eiichi miyazato
lineage jundokan  |  hojo undo  |  kata of jundokan


Okinawa Goju Ryu Karate Do
So Honbu Jundokan

before - Sensei: Ei'ichi Miyazato

2-6-13 Asato
Naha-shi, Okinawa-ken
Japan

Tel.  098-863-0011